Светодиодная сигнализация и индикация

Светодиодная сигнализация и индикация XHL Светодиодные сигнальные лампы
Zóna 1, 2, 21, 22 a SNM 1, 2

Взрывозащищенные сигнальные светильники XHL предназначены для оптической индикации состояний и величин.

Светодиодная сигнализация и индикация XFU Предохранители
Zóna 1, 2, 21, 22 a SNM 1, 2

Взрывозащищенные предохранители типа XFU предназначены для защиты электрических или электронных цепей и устройств переменного и постоянного тока.

Светодиодная сигнализация и индикация XZ Части концевой заделки
Zóna 1, 2, 21, 22 a SNM 1, 2

Взрывозащищенные части концевой заделки типа XZ служат в качестве пассивных фильтров, ограничителей, поглощающих, подавляющих помехи и защищающих элементов в электрических или электронных цепях переменного и постоянного тока или элементов импеданса (терминаторы) для концевой заделки шин FIELDBUS и PROFIBUS.

Nevýbušné signálky XHL, pojistky XFU a zakončovací členy XZ lze je použít výhradně jako Ex součásti pro instalaci uvnitř závěrů s typem ochrany Ex „e", Ex „n" nebo Ex „t"

  • v dolech s výskytem metanu – nebezpečné atmosférické podmínky 2 (SNM1 a SNM2)
  • v nebezpečných výbušných plynných atmosférách - zóna 1 a zóna 2
  • v nebezpečných výbušných atmosférách s prachem - zóna 21, zóna 22
  • v prostorech s nebezpečím výbuchu výbušin - zóna V3, zóna V2 a zóna V1

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.